SYFTE MED PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Syftet med policyn är att säkerställa att Sandforest Invest AB hanterar
personuppgifter i enlighet med EUs Dataskyddsförordning
(General Data Protection Regulation – GDPR). Personuppgiftspolicyn är förankrad
hos alla medarbetare och uppdateras kontinuerligt.

ORGANISATION OCH ANSVAR
Vd för Sandforest Invest AB har det övergripande ansvaret för innehållet i policyn samt att den
implementeras och efterlevs av verksamheten. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i
enlighet med personuppgiftspolicyn och vad den skall säkerställa.

HUR VI SPARAR OCH ANVÄNDER PERSONUPPGIFTERNA
Personuppgifterna sparas i Sandforest Invest ABs affärssystem i enlighet med bokföringslagen i
minst 7 år. Personuppgifterna sparas för att vi skall kunna upprätthålla en affärsrelation med
våra kunder och leverantörer. Personuppgifterna sparas även på Sandforest Invest ABs mailserver
för vi skall kunna kommunicera med våra kunder och leverantörer via e-post. Personuppgifterna
används för att kunna utföra och fakturera beställda uppdrag samt att leverera produkter från
leverantör till kund när vi agerar som mellanhand.

OM DET SKULLE HÄNDA NÅGOT
Om en personuppgiftsincident skulle inträffa meddelas Datainspektionen om intrånget inom
72 timmar samt antalet personer det berör. Vid fara för integritetsintrång meddelas personerna
i fråga om vilka personuppgifter det rör sig om, vilka konsekvenser det innebär samt vilka åtgärder
Sandforest Invest AB har vidtagit för att mildra faran.

MARKNADSFÖRING
Genom att godkänna denna policy, samtycker du även till att Bolaget använder de personuppgifter
du lämnar för att kontakta dig avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta i syfte
att förbättra upplevelsen och optimera kvaliteten på våra tjänster. Om du inte längre önskar ta emot
marknadsföring kan du enkelt avregistrera dig i samband med att du tagit emot något av våra
digitala utskick eller genom att kontakta oss på sweden@sandforest.se och ange att du inte
längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte.